Spis treści

#Słowo wstępne
#1 Co to jest ASP.NET?
#2 Visual Studio, narzędzie wspomagające tworzenie projektów w ASP.NET MVC
#3 Visual Studio Community 2015 instalacja narzędzia
#4 Visual Studio Community 2015 podstawowe modułu
#5 Routing
#6 Kontroler
#7 Model
#8 Widok
#9 Pierwsza aplikacja w ASP.NET MVC
#9.1 Tworzymy pusty projekt ASP.NET MVC Web Application
#9.2 Tworzymy nowy kontroler – HomeController
#9.3 Tworzymy nowy widok o nazwie Index
#9.4 Dodajemy dynamiczną treść do widoku
#9.5 Tworzenie formularza kontaktowego i wszystkich komponentów potrzebnych do jego obsługi
#9.5.1 Tworzymy model danych dla formularza kontaktowego
#9.5.2 Tworzymy nowy widok i metodę akcji FormContact
#9.5.3 Tworzymy pola formularza FormContact
#9.5.4 Dopisujemy obsługę stworzonego formularza kontaktowego
#9.5.5 Dodanie nowego widoku sendForm
#10 Delegaty
#11 Instrukcja warunkowa if
#12 Instrukcja warunkowa if else
#13 Instrukcja switch
#14 LINQ
#15 LINQ to Objects
#16 LINQ to XML
Klasy
Obiekty

Procedury
Procedura – tworzenie nowego projektu ASP.NET MVC (WebApplication)

Obiekty

Obiekty

Obiekty to „byty programistyczne”, których typ opisują klasy. Skoro klasy opisują obiekty to każde wystąpienie obiektu jest instancją/wystąpieniem danej klasy. Idąc dalej, skoro obiekty są wystąpieniami klas (a pisałem już wcześniej, że klasy mogą coś opisywać, czyli przechowywać dane, lub coś robić, czyli zawierać jakiś kod wykonywalny) to analogicznie jak klasy obiekty mogą przechowywać dane (wartości) jak również wykonywać pewne akcje/operacje.

OK to po części teoretycznej część praktyczna.

Na początek stworzymy sobie klasę, która będzie nam opisywała obiekt typu pojazd.

public class Pojazd

        {

            int rocznik;

            string marka;

            string model;

            string typNadwozia;

        }

Spróbujmy teraz stworzyć obiekt o nazwie auto typu Pojazd. Następnie możemy zadeklarować referencję do naszego obiektu auto lub od razu utworzyć nasz obiekt.

Deklaracja obiektu (stworzenie referencji)

Pojazd auto;

Deklaracja obiektu oraz w drugim kroku utworzenie obiektu

Pojazd auto;

auto = new Pojazd();

 

Lub zawrzeć deklarację i utworzenie obiektu w jednym kroku.

Pojazd auto = new Pojazd();

Klasy

Klasy

Klasa to taka struktura w programie która spełnia dwie główne funkcje. Klasa może coś robić, czyli zawierać jakiś kod wykonywalny lub coś opisywać np. obiekt.

Przykładem klasy która coś robi (w naszym przypadku wyświetla tekst na ekranie) może być poniższy kod.

Listing. Klasa z kodem wykonywalnym.

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine(„Witaj świecie, to ja :)”);

}

,a przykładem klasy która coś opisuje jest poniższy kod (klasa opisuje obiekt auto).

Listing. Klasa o nazwie auto opisujące właściwości samochodu.

public class auto

{

int rocznik;

string marka;

string nazwa;

string typNadwozia;

}

Tak jak określamy typ zmiennej, czyli mówimy jakiego rodzaju wartości może przyjmować ta zmienna, tak samo możemy określić typ obiektu. W powyższym przykładzie za pomocą klasy auto określiliśmy typ obiektu, który opisuje samochód. Innymi słowy określiliśmy  jakiego rodzaju wartości może przyjmować obiekt typu auto.

Jak wspomniałem już wcześniej klasa może coś robić lub coś opisywać. Do składników klasy zaliczamy pola i metody. Pola to zmienne które przechowują wartości odpowiednich typów, odpowiedniego rodzaju, tak jak w przykładzie wyżej np. rocznik lub marka. Metody zawierają instrukcje wykonywalne, czyli opisują co program ma robić.