#9 Pierwsza aplikacja w ASP.NET MVC

Pierwsza aplikacja w ASP.NET MVC

Myślę, że doszliśmy już do takiego momentu kiedy będziemy w stanie napisać naszą pierwszą mini aplikację w ASP.NET MVC. Każda szanująca się firma powinna mieć na swojej stronie formularz zgłoszeniowy. I właśnie coś takiego zrobimy w ramach naszej pierwszej aplikacji. Bez zbędnych wstępów, zaczynamy.

Krótko opiszę co będziemy robić po kolei:

  • stworzymy nowy kontroler, który będzie „zarządzał” naszą aplikacją. W trakcie rozwoju naszego projektu będziemy dodawali do niego odpowiednie metody akcji,
  • stworzymy także kilka widoków do „komunikacji” z użytkownikiem,
  • napiszę także parę słów o kontroli poprawności danych w formularzu, jak dodawać dodatkowe komponenty do naszego projektu a także jak korzystać z zewnętrznych komponentów typu biblioteka Bootstrap.