#1 Co to jest ASP.NET? I z czym to się je?

Co to jest ASP.NET

Niestety kilka suchych faktów należy podać :) Postaram się jednak zrobić to „w pigułce”. Więc do dzieła!

Co to jest w ogóle ASP.NET?

Jest to zbiór technologii zaprojektowanych przez firmę Microsoft służących głównie do budowy aplikacji internetowych. Możemy wyróżnić tutaj generalnie trzy technologie: Web Forms, Web Pages i właśnie MVC, którą to technologią zajmiemy się w przedmiotowym kursie.

Co oznacza skrót MVC?

Skrót ten oznacza Model-Widok-Kontroler (ang. Model-View-Controller). Jest to wzorzec projektowy za pomocą którego organizujemy strukturę naszej aplikacji. Model ten przewiduje podział aplikacji na trzy części:

  • Model – organizuje/zawiera logikę biznesową naszej aplikacji (PAMIĘTAJ: MODEL==LOGIKA BIZNESOWA)
  • Widok – definiuje co i w jaki sposób ma być wyświetlone użytkownikowi, tzw warstwa prezentacji (innymi słowy widok jest odpowiedzialny za prezentację użytkownikowi wyników działania logiki biznesowej)
  • Kontroler – zapewnia komunikację z użytkownikiem (obsługuje żądania użytkowników i przekierowuje/deleguje je do odpowiednich metod modelu), aktualizuje model i odświeża widoki.

W kolejnych częściach kursu będziemy rozwijać naszą wiedzę na ten temat.

Przejdź do kolejnej lekcji kursu
#kurs ASP.NET MVC #2 Visual Studio, narzędzie wspomagające tworzenie projektów w ASP.NET MVC