Archiwa tagu: jak utworzyć nowy projekt

Procedura – tworzenie nowego projektu ASP.NET MVC (WebApplication)

Tworzenie nowego projektu ASP.NET MVC (WebApplication) – krok po kroku

(procedury będę tworzył w sytuacji kiedy jakieś działania będziemy wykonywać cyklicznie.)

W tej procedurze pomocniczej opiszę jak utworzyć pusty projekt ASP.NET MVC – WebApplication

 1. Uruchom program Visual Studio Community 2015
  Standardowo na pulpicie znajduje się link

  Visual Studio Community 2015 skrót na pulpicie
  Visual Studio Community 2015 skrót na pulpicie

  opcjonalnie
  klikamy w menu Start (lewy dolny róg w oknie głównym systemu Windows) i w polu wyszukaj programy i pliki wpisujemy Visual Studio i klikamy w opcję Visual Studio 2015

  Uruchamianie Visual Studio 2015 z menu Start
  Uruchamianie Visual Studio 2015 z menu Start

  Po uruchomieniu Visual Studio 2015 zobaczymy „widok główny” aplikacji.

  Visual Studio "widok główny" aplikacji.
  Visual Studio „widok główny” aplikacji.
 2. Aby utworzyć nowy projekt możemy zrobić to na kilka sposobów
  Klikamy na link New Project w oknie głównym aplikacji

  Visual Studio - tworzenie nowego projektu.
  Visual Studio – tworzenie nowego projektu.

  lub wybieramy z menu File opcję New i następnie Project…

  Visual Studio - tworzenie nowego projektu.
  Visual Studio – tworzenie nowego projektu.

  albo możemy skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + N

 3. W oknie New Project z drzewa po lewej stronie wybieramy opcję Templates > Visual C# > Windows > Web. Następnie w środkowym oknie wybieramy opcję ASP.NET Web Application Visual C# i potwierdzamy nasz wybór klikając na przycisk OK

  Visual Studio - okno New Project.
  Visual Studio – okno New Project.
 4. Kolejny krok to wybór szablonu naszego projektu.
  Klikamy w ikonkę Empty później zaznaczamy checkbox przy modelu MVC i potwierdzamy nasz wybór klikając na przycisk OK

  Visual Studio - okno New ASP.NET Project.
  Visual Studio – okno New ASP.NET Project.
 5. W tym momencie Visual Studio tworzy nasz pusty projekt i jego utworzeniu zobaczymy „okno główne” naszego nowego projektu.

  Visual Studio - okno główne pustego projektu PierwszaAplikacja.
  Visual Studio – okno główne pustego projektu PierwszaAplikacja.